UVODNE ODREDBE
Villa Hacienda (u daljnjem tekstu Hacienda) prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga te poduzima sve moguće mjere adekvatne zaštite istih. Politika privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) pruža detaljne informacije o načinu i razlozima prikupljanja osobnih podataka, kao i pravima koja Vam pripadaju vezano uz Vaše podatke.
Osobnim podatkom smatra se bilo koji podatak na temelju kojeg je moguće utvrditi identitet fizičke osobe. Molimo pročitajte ovaj dokument kako bi se upoznali sa svim smjernicama za zaštitu privatnosti prema kojima Hacienda postupa, a koji su u skladu s nacionalnim i europskim propisima.
Pristupanjem i korištenjem web stranice hacienda21.com (uključujući, ali ne ograničujući se na pregled, prijenos ili pohranu bilo kojeg servisa ili sadržaja stranice) prihvaćate sve uvjete korištenja i dajete svoju privolu za korištenje Vaših osobnih podataka sukladno Politici.
Hacienda zadržava pravo izmjene Politike u bilo kojem trenutku. Hacienda obvezuje se redovito dopunjavati ovaj dokument u skladu sa svim promjenama i dopunama, te osigurava dostupnost najnovije verzije dokumenta.
 
1. VRSTA PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU
U svom poslovanju, Hacienda upotrebljava sljedeće osobne podatke:
a) osobne podatke kao što su ime, prezime, adresa, OIB, datum rođenja, spol, kontakt podaci (adresa e-pošte i broj telefona), vlastoručni potpis, podaci o kreditnim karticama i bankovnom računu
b) podatke o korištenju proizvoda i usluga poduzeća Hacienda te podatke o navikama korisnika, kao što su duljina i period boravka
c) podatke koji se prikupljaju pomoću tzv. kolačića, a uključuju podatke o IP adresi s koje se pristupa stranici, vrijeme pristupa i slično. Više o kolačićima u poglavlju pet.
 
2. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA
Hacienda može prikupljati Vaše podatke na nekoliko načina:
a) izravno – prilikom rezervacije smještaja i prijave u smještajnom objektu od Vas se traže određeni osobni podaci. Ukoliko u bilo kojem trenutku navodite podatke drugih gostiju, Vaša je odgovornost da ih upoznate s Politikom
b) neizravno – od agencija s kojima poslujemo ili od trećih osoba
c) automatski – prilikom pristupa web stranici poduzeća automatski se prikupljaju određene informacije (uz pomoć kolačića)
Hacienda neće Vaše osobne podatke čuvati dulje nego što je to nužno i obrađivati će ih isključivo u svrhe za koje su ti podaci prikupljeni, sukladno Politici.
Kako bi Vaši podaci ostali zaštićeni, koriste se optimalne sigurnosne procedure, a pristup osobnim podacima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju.
 
3. PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA
Hacienda prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u brojne dopuštene svrhe. Dok se u određenim slučajevima podaci prikupljaju uz Vašu privolu, u drugim slučajevima postoji zakonska ili druga osnova za prikupljanje podataka. Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju bez Vaše privole onda kada je to nužno u svrhu: izvršavanja ugovora, zaštite Vaših ključnih interesa ili interesa drugih osoba, izvršavanja službenih ovlasti poduzeća, potreba legitimnih interesa Haciende ili treće strane onda kada se ne ugrožavaju Vaši interesi ili temeljna prava i slobode.
Prikupljanje i obrada podataka nužni su za izvršenje ugovora. Ukoliko poduzeće ne raspolaže potrebnim informacijama, ne može izvršiti ugovor i pružiti tražene usluge. Osobne informacije potrebne su radi upravljanja rezervacijama, prijave i odjave gostiju, pružanja usluge smještaja, unaprjeđenja kvalitete usluga, naplate računa, upravljanja programom vjernosti, pretplate na newsletter, interne statističke obrade podataka i realizacije ugovora. Vaši osobni podaci obrađuju se interno, u skladu s važećim propisima.
Ukoliko su Vaši osobni podaci već pohranjeni prilikom ranijeg ugovornog odnosa, Hacienda ima opravdan interes za korištenje pohranjenih podataka u svrhu ocjene Vašeg boniteta. Nizak bonitet može rezultirati odbijanjem sklapanja novog ugovora. Sukladno tome, visoki bonitet može rezultirati posebnim ponudama prilagođenim Vašim interesima i potrebama.
Vaši podaci biti će korišteni samo u navedene svrhe, a svrha njihova korištenja je uspostava kontakta s Vama.
 
4. VAŠA PRAVA
a) Pravo na uvid – možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima te uvid u svrhu i način njihove obrade,
b) Pravo na ispravak – ukoliko su neki od podataka nepotpuni ili netočni, možete zatražiti njihovu izmjenu,
c) Pravo na brisanje – možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, ali uzmite u obzir da mogu postojati pravni razlozi koji onemogućavaju trenutno brisanje,
d) Pravo na zaprimanje – možete zatražiti dostavljanje Vaših osobnih podataka u strukturiranom obliku,
e) Pravo na ograničenje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka,
f) Pravo na prigovor – možete uložiti prigovor ukoliko smatrate da se Hacienda Vašim podacima služi protupravno, radi legitimnih interesa poduzeća, javnog interesa ili u svrhu izravnog marketinga. Prigovor imate pravo uložiti u bilo kojem trenutku, a obratiti se možete i hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka.
Ukoliko se nekim od gore navedenih prava služite s očitom namjerom zlouporabe, Vaš zahtjev može biti odbijen.
Hacienda nema namjeru prikupljanja i rabljenja osobnih podataka maloljetnih osoba. Roditelji i staratelji imaju pravo na uvid u osobne podatke djeteta te mogu zatražiti njihovu izmjenu ili brisanje.
Radi zaštite Vaših prava Hacienda u slučaju dvojbe može zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta.
 
5. KOLAČIĆI
Web stranica hacienda21.com u vlasništvu je Natalie Marijanić Jardaš te koristi kolačiće (eng. cookies) radi poboljšanja svojih usluga.
Kolačići pomažu personalizirati sadržaj stranice i prilagoditi informacije Vašim potrebama, te samim time osiguravaju kvalitetnije korištenje stranice. Kolačići ne spremaju informacije poput imena i e-mail adrese, a njihovo korištenje uvijek možete blokirati ažurirajući postavke svog internetskog pretraživača.
O dopuštenju korištenja kolačića odlučujete sami, ali važno je napomenuti da su oni potrebni za optimalno funkcioniranje stranice.
 
6. SUGLASNOST
Popunjavajući formulare na web stranici hacienda21.com  jamčite ispravnost podataka i dajete svoju privolu za korištenje istih u skladu s Politikom. Web stranicu koristite isključivo na vlastitu odgovornost i Hacienda nije odgovoran za eventualnu štetu nastalu prilikom korištenja web stranice. Bilo kakvo kopiranje, prijenos, distribucija, objavljivanje ili izmjena sadržaja web stranice strogo je zabranjeno.
 
KONTAKT
U slučaju dodatnih pitanja vezanih uz prikupljanje i obradu osobnih podataka, povjerenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je na e-mail adresi: nataliamjardas@gmail.com
© Copyright 2019 Designed by Marcella